Digitalisering

Jeg tjekker i samarbejde med jer virksomhedens processer for at få et overblik over, hvilke processer samt hvad og hvor meget kan digitaliseres. Jeg kan hjælpe dig med planlægning og implementering af intern og ekstern digital integration, digital optimering af ressourcer og faciliteter, frigørelse af ressourcer samt udarbejdelse af effektiviserings- og potentiale-analyser.

Dine fordele er blandt andet at
– du tjener flere penge
– du får gladere kunder
– du får øget medarbejdertilfredshed
– du får øget konkurrenceevne
– du får færre fejl
– du får adgang til nøgletal og kpi’ere nu og her
– du får et større overblik
– du får mulighed for at anvende datafangst til nudging og efterkalkulationer osv.